Nejhorší a nejlepší: jak bezpečné jsou české silnice pro zranitelné účastníky a čím to zlepšit?

Nejhorší a nejlepší: jak bezpečné jsou české silnice pro zranitelné účastníky a čím to zlepšit?

Autor: Pavel Novotný, zdroj: AMI Communications · Fotografie: Pixabay

Dopravní nehody na českých silnicích mají tragické důsledky nejen pro oběti, ale také pro celou společnost. Nedávná zpráva od Policejního prezidia přinesla alarmující data o rostoucím počtu úmrtí cyklistů. První pololetí letošního roku zaznamenalo 23 ztracených životů, což je nejvyšší počet za posledních sedm let. Tento nárůst poukazuje na naléhavou potřebu zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků provozu, mezi které patří nejen cyklisté, ale také chodci a motocyklisté.

Jedním z faktorů, které ovlivňují bezpečnost cyklistů a motorkářů, je jejich vlastní chování na silnicích. Často dochází k nedostatečné pozornosti během jízdy a neuvážlivému jednání. Například cyklisté se často před jízdou „posilní“ alkoholem, aby pocitově získali dostatek energie. Motorkáři jsou zodpovědní za polovinu případů nehod způsobených samozaviněním. Tato data jasně ukazují, že nebezpečí na českých silnicích není omezeno pouze na posádky automobilů, ale týká se také zranitelných účastníků provozu.

Nehody, které postihují zranitelné účastníky provozu, nejsou na českých silnicích ojedinělé. Chodci, cyklisté a motorkáři jsou obzvláště ohroženi a často si neuvědomují svoji zranitelnost. K nedostatečné pozornosti během jízdy se často přidává konzumace alkoholu a problémy se špatnou silniční infrastrukturou. Je tedy nezbytné zaměřit se na prevenci nehod a vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny účastníky silničního provozu.

 

A co říkají statistiky?

Podívejme se na statistiky, které poskytují přehled o nejhorších a nejlepších oblastech z hlediska bezpečnosti na silnicích. Podle analytických dat za rok 2022 je nejhorší situace ve městě Zlín, které se opakovaně umisťuje v čelní části negativního žebříčku. V loňském roce zaznamenalo celkem 78 nehod, z nichž 19 vedlo k těžkým zraněním a 1 skončila smrtelně. Na druhém místě se nacházejí České Budějovice, kde se odehrálo 148 nehod a 26 osob utrpělo těžká zranění, naštěstí žádná z nich nezahynula. Třetí příčku obsazuje Ústí nad Labem se 111 nehodami, z nichž 16 bylo vážných a 3 skončily smrtelně.

Naopak městem, které se vyznačuje nejlepší bezpečností pro zranitelné účastníky provozu, je Hradec Králové. S nejnižším počtem nehod v poměru k počtu obyvatel je Hradec Králové skutečným příkladem. V roce 2022 nedošlo v tomto městě ke ztrátě jediného života žádného účastníka provozu, což je poprvé od roku 2017. Celkem se zde odehrálo 141 nehod, z nichž 3 způsobily těžká zranění. Hradec Králové je znám svým rovinatým terénem a vynikající úrovní cyklistických komunikací, což mu vyneslo přezdívku „město cyklistů“. Navzdory zvýšené provozní zátěži si však udržuje vynikající úroveň bezpečnosti.

Nehody na silnicích mají nejen fyzické a psychické dopady na oběti, ale také významný finanční dopad na všechny zúčastněné. Pojistné nároky po nehodách mohou dosahovat výšek, které jsou pro postižené jedince značně zatěžující. Léčebné náklady, ztráta příjmů a oprava vozidel se rychle sčítají a tvoří značnou finanční zátěž. Proto je klíčové předvídat rizika na silnicích a věnovat se jejich prevenci.

 

čím situaci zlepšit?

Statistická data jasně ukazují, že bezpečnost zranitelných účastníků provozu na českých silnicích je stále velkým problémem. Rostoucí počet úmrtí cyklistů v posledních letech je důkazem potřeby zintenzivnit opatření a investice směrem k ochraně těchto zranitelných skupin. Nebezpečí na silnicích nepředstavuje jen riziko pro posádky automobilů, ale také pro cyklisty, chodce a motocyklisty.

Je důležité, aby se veřejnost, státní instituce a dopravní experti zaměřili na prevenci nehod a zlepšení silniční infrastruktury. Řešení zahrnuje zvýšení povědomí a edukaci všech účastníků provozu, včetně zranitelných skupin, a také vylepšení dopravních systémů a cyklistických tras. Důraz by měl být kladen na zvýšení bezpečnosti a ochranu životů.

Nehody na silnicích mají široký rozsah negativních dopadů, včetně fyzických, psychických a finančních. Ztráta života a těžká zranění postihují nejen oběti, ale také jejich rodiny a blízké. Pojistné nároky a vysoké náklady spojené s následky nehod mohou způsobit značnou finanční zátěž. Proto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost prevenci a předvídání rizik na silnicích, aby se minimalizovaly negativní dopady nehod na všechny zúčastněné.

 

umístění jednotlivých krajských měst podle GČP INDEXu* zranitelných účastníků provozu

Pořadí 2022 Krajské město Hodnota GČP INDEXu zranitelných účastníků Pořadí 2021
1. Hradec Králové 2. 13 2.
2. Olomouc 2. 33 3.
3. Pardubice 3. 91 4.
4. Liberec 4. 10 1.
5. Karlovy Vary 7. 14 5.
6. Ostrava 9. 96 7.
7. Praha 11. 42 6.
8. Jihlava 14. 63 10.
9.-10. Plzeň 15. 96 12.
9.-10. Brno 15. 96 9.
11. Ústí nad Labem 17. 12 13.
12. České Budějovice 17. 57 8.
13. Zlín 25. 64 11.

* Index závažnosti dopravních nehod v intravilánech měst v České republice.

 

Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu doplňuje:

„V případě cyklistů se v 57 % případů usmrcení jednalo o havárii, tzv. samonehodu, kdy byl účastníkem dopravní nehody pouze daný cyklista. Nejčastěji se jednalo o nesprávný způsob jízdy, tzn. cyklista nezvládl řízení nemotorového vozidla – jízdního kola. Za nešvary u cyklistů lze označit požívání alkoholických nápojů. V případě dopravních nehod jsou cyklisté kategorií, u které je podíl pozitivního testování na alkohol nejvyšší ze všech.

U motocyklistů je podíl zavinění fatalit přibližně 50:50, tzn. polovina motocyklistů přijde o život vlastním zaviněním. Pokud je vina na straně jiného účastníka – obvykle řidiče motorového vozidla, pak se nejčastěji jedná o nedání přednosti v jízdě. Pokud je zavinění na straně motocyklistů, pak se ve většině případů jedná o přímou souvislost s nepřiměřenou rychlostí. Dlužno ale dodat, že sami chodci byli viníky „pouze“ v 17 % fatalit.

V České republice je dlouhodobě podporovaná výstavba chodníků a stezek – nejčastěji jsou realizovány stezky smíšené, tzn. společné pro chodce a cyklisty. V řadě obcí se také budují chodníky v místech, kde doposud nebyly, či se rekonstruují staré v nevyhovujícím stavu. Bezpečná infrastruktura nepochybně přispívá ke snižování dopravní nehodovosti, resp. jejích následků“

 

Jan Marek z Generali České pojišťovny k tomu dodává:

„Náklady na pojistná plnění v případě vážného zranění mohou dosáhnout i na několik desítek milionů korun. Škody na zdraví se v případě zavinění řidičem motorového vozidla hradí z povinného ručení viníka dopravní nehody. Příkladem může být nehoda, kdy byl motocyklista při předjíždění stojící kolony vozidel sražen řidičem z vedlejší cesty. Řidič motorky utrpěl vážná zranění, včetně poranění plic a sleziny, tříštivé zlomeniny ruky, rozdrcení ramenního kloubu a zlomeniny pánve. Po osmiměsíčním léčení byla motocyklistovi diagnostikována invalidita druhého stupně. Z povinného ručení viníka mu byly uhrazeny náklady spojené s nehodou ve výši 12 689 442 Kč. Skládaly se z bolestného, ztráty na výdělku, ztížení společenského uplatnění, renty a nákladů na léčení.“

V Úhelnici se nachází testovací polygon Škody Auto. Zkouší tu denně bezpečnost svých vozů

 

Pavel Novotný

Sdílet: