Náraz do stromu – proč je pravděpodobnější na podzim a na co si dát pozor

Náraz do stromu – proč je pravděpodobnější na podzim a na co si dát pozor

Autor: Jan Novotný - Marie Nováková · Fotografie: Pixabay - volně k užití

Nástup sychravého podzimního období znovu přináší téma vyššího počtu dopravních nehod způsobených srážkou se stromem. Namrzlá vozovka zejména v ranních hodinách, spadané listí a mlha nám mohou jako odpověď často stačit. Je to opravdu takhle jednoduché? To prozkoumali analytici z Portálu nehod a výsledky můžou být překvapivé. V celkovém počtu dopravních nehod jsou nehody způsobené nárazem do stromu zastoupeny pouze necelými 4 %. Jsou to však právě tyto nehody, u kterých průměrná výše škody převyšuje tu průměrnou o 70 % a hrozí při nich úmrtí 5,4x více než u průměrných nehod. Rozhodně se tedy nejedná o zanedbatelné téma.

 

V popředí stále rychlá jízda či nepozornost, stromy se přidávají na podzim a zejména kolem 6 ráno či odpoledne mezi 14 a 17 hod

Nebude překvapením, že rychlá jízda, nepozornost nebo nevěnování se řízení jsou jako rizikové faktory hlavním činitelem dopravní nehody. Nicméně ani stromy, potažmo ty v těsné blízkosti silnic II. a III. třídy, v tom často nejsou nevinně. „Z naší analýzy plyne, že rizikové jsou úzké silnice, které nejsou dimenzované na větší provoz. Příkladem může být silnice č. 101, která funguje jako jakýsi neformální obchvat Prahy. Hustota dopravy, na niž tato a podobné silnice nejsou dimenzovány, často úzké jednoproudé úseky, které jsou lemované stromy nebo vedou zalesněnými úseky, a někdy i podceněná údržba okolí silnic. To vše je kombinace, která z nich pro řidiče dělá velmi nebezpečná místa, kde často dochází ke střetům s nerizikovými stromy – například při předjíždění, nevěnování se řízení apod.,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Pokud se vrátíme k faktoru řidiče, máme zde jasný rozdíl. Ve věkové skupině do 25 let převažuje jako hlavní příčina srážky se stromem rychlá jízda. S věkem naopak stoupá podíl nehod se stromem, kde se řidiči nevěnovali řízení – věnovali se více mobilu nebo dítěti ve vozidle. Podle dat DataFriends dochází k prudkému růstu nehod s rizikovými stromy v říjnu a kulminuje v prosinci (v letech 2010–2021 se stalo v posledním měsíci roku 892 nehod). Na vině je patrně tma, únava řidičů a náledí. Nejméně se v průběhu roku pak bourá s rizikovými stromy v dubnu. Jak komentuje Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod, taktéž část dne, kdy je riziko nabourání do stromu nejvyšší, z analýzy vyplývá jasně:

„Pokud se podíváme na vývoj počtu nehod v průběhu dne, tak dominuje ranní a odpolední dopravní špička. K největšímu počtu nehod dochází kolem šesté hodiny ranní – je to z pohledu nehod se stromy nejhorší denní doba. Pak během dne klesá a vyskočí opět mezi 14.00 až 17.00. Souvislost s cestováním za prací je nasnadě,“

 

Kde být obzvlášť ostražitý? 

Nejtypičtějšími místy, kde k tomuto druhu dopravní nehody dochází, jsou silnice lemované stromořadím či zalesněním velmi často spojené s prudkou zatáčkou. Petr Jedlička z České kanceláře pojistitelů k tomu dodává:

„Pozitivní zprávou je, že počet nehod s rizikovými stromy dlouhodobě klesá. Zatímco například v roce 2012 byl 942 (jde přitom o největší počet za poslední dekádu), tak v loňském roce to bylo ‚jen‘ 617 nehod. Může za tím být kultivace prostoru kolem silnic a pravidelnější údržba. To by mohla být cesta, jak tyto nehody dál snižovat.“

 

Díky Portálu nehod a jeho interaktivní mapě rizikových míst, která upozorňuje řidiče na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá, si mohou řidiči na své trase najít lokality, kde se nehody stávají nejčastěji. Mapa rizikových míst totiž zobrazuje pomocí shlukové analýzy přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců.

 

Marie Nováková

Sdílet: